DAUGAVPILS PILSĒTAS 26. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE
Šaurā iela 20, Daugavpils

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 1

: 1

: 0

1. Kaspars Lazdāns 1 0
2. Līga Šalma 0 0
.

.