FRIČA BRĪVZEMNIEKA PAMATSKOLA
Zeļļu iela 4, Rīga

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 4

: 2

: 2

2. Vilnis Šlars 2 0
3. Jeļena Gerasimova 2 0
1. Anrijs Aumalis 1 0
4. Baiba Stepanova 1 0
.

.