LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA
Brīvības gatve 333, Rīga

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 4

: 0

: 4

1. Anrijs Aumalis 0 0
2. Vilnis Šlars 0 0
3. Jeļena Gerasimova 0 0
4. Baiba Stepanova 0 0
.

.