RĪGAS VAKARA ĢIMNĀZIJA
Gaiziņa iela 1, Rīga

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 1

: 1

: 0

1. Anrijs Aumalis 0 1
2. Vilnis Šlars 0 1
3. Jeļena Gerasimova 0 1
4. Baiba Stepanova 0 1
.

.