BRAZĪLIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (SANPAULU)
LATVIEŠU LUTERĀŅU BAZNĪCA, RUA CONSTANTINO DE SOUZA, 1560 - BROOKLIN - SÃO PAULO – SP

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 0

: 0

: 0

1. Anrijs Aumalis 0 0
2. Vilnis Šlars 0 0
3. Jeļena Gerasimova 0 0
4. Baiba Stepanova 0 0
.

.