NORVĒĢIJAS KARALISTE (BERGENA)
AURDALSLIA SKOLE AURDALSLIA 30 5253 SANDSLI, BERGEN NORWAY

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 1

: 1

: 0

3. Jeļena Gerasimova 0 0
1. Anrijs Aumalis 0 1
2. Vilnis Šlars 0 1
4. Baiba Stepanova 0 1
.

.