NĪDERLANDES KARALISTE (HĀGA)
KONINGINNEGRACHT 27, 2514 AB, DEN HAAG, THE NETHERLAND

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 1

: 1

: 0

1. Anrijs Aumalis 0 0
2. Vilnis Šlars 0 0
4. Baiba Stepanova 0 0
3. Jeļena Gerasimova 0 1
.

.