LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (BREDFORDA)
DAUGAVAS VANAGU FONDA NAMS, 5 CLIFTON VILLAS MANNINGHAM LANE BRADFORD, WEST YORKSHIRE, BD8 7BY UNITED KINGDOM

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 2

: 2

: 0

3. Jeļena Gerasimova 1 1
1. Anrijs Aumalis 0 1
2. Vilnis Šlars 0 1
4. Baiba Stepanova 0 1
.

.