KANĀDA (OTAVA)
LATVIJAS REPUBLIKAS VĒSTNIECĪBA, 350 SPARKS STREET SUITE 1200, OTTAWA, ONTARIO, K1R 7S8, CANADA

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 0

: 0

: 0

1. Anrijs Aumalis 0 0
2. Vilnis Šlars 0 0
3. Jeļena Gerasimova 0 0
4. Baiba Stepanova 0 0
.

.