AUSTRĀLIJAS VALSTU SAVIENĪBA (SIDNEJA)
SIDNEJAS LATVIEŠU NAMS, 32 PARNELL STREET, STRATHFIELD

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 0

: 0

: 0

1. Anrijs Aumalis 0 0
2. Vilnis Šlars 0 0
3. Jeļena Gerasimova 0 0
4. Baiba Stepanova 0 0
.

.