BRENGUĻU SĀKUMSKOLA
"Avotkalni", Brenguļi, Brenguļu pag., Beverīnas nov.

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 0

: 0

: 0

1. Ieva Kantmane 0 0
2. Vika Koha 0 0
3. Dina Šulca 0 0
.

.