BLOMES PAMATSKOLA
Cēsu iela 13, Blome, Blomes pag., Smiltenes nov.

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 2

: 2

: 0

1. Ieva Kantmane 1 1
2. Vika Koha 1 1
3. Dina Šulca 1 1
.

.