SMILTENES SPORTA SKOLA
Gaujas iela 2, Smiltene, Smiltenes nov.

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 5

: 3

: 2

2. Vika Koha 1 2
1. Ieva Kantmane 0 2
3. Dina Šulca 0 2
.

.