BĒRNU UN JAUNIEŠU INICIATĪVU CENTRS "VARAVĪKSNE"
"Rude"-5, Rude, Rojas nov.

2. "SUVERENITĀTE"

: 3

: 1

: 2

3. Uldis Sēne 1 0
1. Normunds Vīrs 0 1
2. Lita Sproģe 0 1
4. Tatjana Popova 0 1
5. Dmitrijs Dēliņš 0 1
.

.