KURSĪŠU PAGASTA PĀRVALDES ADMINISTRATĪVĀ ĒKA
Kalna iela 2, Kursīši, Kursīšu pag., Saldus nov.

2. "SUVERENITĀTE"

: 1

: 1

: 0

3. Uldis Sēne 1 0
1. Normunds Vīrs 0 0
2. Lita Sproģe 0 0
5. Dmitrijs Dēliņš 0 0
4. Tatjana Popova 0 1
.

.