JAUNMĀRUPES PAMATSKOLA
Mazcenu aleja 4A, Jaunmārupe, Mārupes nov.

2. "SUVERENITĀTE"

: 5

: 3

: 2

1. Guntra Vīksna 2 1
2. Agris Sūna 2 1
3. Artis Freibergs 2 1
4. Aleksandrs Poika 2 1
8. Jānis Cīrulis 2 1
5. Jūlija Ždanova 1 1
6. Zane Lejniece-Puķe 1 1
7. Kaspars Vainovskis 1 1
9. Georgijs Sokolovskis 1 1
.

.