BALDONES NOVADA DOME
"Pārupes", Baldones pag., Baldones nov.

2. "SUVERENITĀTE"

: 4

: 2

: 2

4. Aleksandrs Poika 1 0
8. Jānis Cīrulis 1 1
9. Georgijs Sokolovskis 1 1
1. Guntra Vīksna 0 1
2. Agris Sūna 0 1
3. Artis Freibergs 0 1
5. Jūlija Ždanova 0 1
6. Zane Lejniece-Puķe 0 1
7. Kaspars Vainovskis 0 1
.

.