ĒRGĻU SAIETA NAMS
Rīgas iela 5, Ērgļi, Ērgļu pag., Ērgļu nov.

2. "SUVERENITĀTE"

: 3

: 1

: 2

2. Agris Sūna 1 0
3. Artis Freibergs 1 0
6. Zane Lejniece-Puķe 1 0
7. Kaspars Vainovskis 1 0
8. Jānis Cīrulis 1 0
1. Guntra Vīksna 0 1
4. Aleksandrs Poika 0 1
5. Jūlija Ždanova 0 1
9. Georgijs Sokolovskis 0 1
.

.