SKULTES KULTŪRAS INTEGRĀCIJAS CENTRS
"Pagastmāja", Mandegas, Skultes pag., Limbažu nov.

2. "SUVERENITĀTE"

: 4

: 1

: 3

1. Guntra Vīksna 1 0
2. Agris Sūna 1 0
3. Artis Freibergs 1 0
4. Aleksandrs Poika 1 0
5. Jūlija Ždanova 1 0
6. Zane Lejniece-Puķe 1 0
7. Kaspars Vainovskis 1 0
8. Jānis Cīrulis 1 0
9. Georgijs Sokolovskis 1 0
.

.