AIZPUTES VIDUSSKOLA
Ziedu iela 7, Aizpute, Aizputes nov.

2. "SUVERENITĀTE"

: 1

: 1

: 0

5. Dmitrijs Dēliņš 1 0
1. Normunds Vīrs 0 0
2. Lita Sproģe 0 0
3. Uldis Sēne 0 0
4. Tatjana Popova 0 0
.

.