ALSUNGAS KULTŪRAS NAMS
Ziedulejas iela 1, Alsunga, Alsungas nov.

2. "SUVERENITĀTE"

: 2

: 2

: 0

2. Lita Sproģe 2 0
1. Normunds Vīrs 0 0
3. Uldis Sēne 0 0
4. Tatjana Popova 0 0
5. Dmitrijs Dēliņš 0 0
.

.