SĒLPILS KULTŪRAS NAMS
"Rūtas", Sēlpils pag., Salas nov.

2. "SUVERENITĀTE"

: 2

: 2

: 0

3. Aleksandrs Kačalkins 2 0
1. Dainis Grabovskis 1 0
2. Raimonds Lejnieks-Puķe 1 0
4. Sigurds Graudiņš 1 0
5. Žanna Redzoba 1 0
6. Kristīne Ševeļova 1 0
.

.