NOVADA PAŠVALDĪBA
Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas nov.

2. "SUVERENITĀTE"

: 1

: 1

: 0

1. Guntra Vīksna 1 0
2. Agris Sūna 1 0
3. Artis Freibergs 1 0
4. Aleksandrs Poika 1 0
5. Jūlija Ždanova 1 0
6. Zane Lejniece-Puķe 1 0
7. Kaspars Vainovskis 1 0
8. Jānis Cīrulis 1 0
9. Georgijs Sokolovskis 1 0
.

.