BĒRZPILS PAGASTA SAIETA NAMS
Dārza iela 1, Bērzpils, Bērzpils pag., Balvu nov.

2. "SUVERENITĀTE"

: 3

: 3

: 0

1. Dmitrijs Usins 3 0
2. Ingars Pētersons 2 1
3. Andrejs Vasiļjevs 2 1
5. Jevgēnijs Šuļga 2 1
6. Ēvalds Staris 2 1
7. Ivans Feščenko 2 1
8. Ēriks Trukšāns 2 1
9. Ilvars Barkāns 2 1
4. Aleksandra Siliniece 1 2
.

.