SMILTENES SPORTA SKOLA
Gaujas iela 2, Smiltene, Smiltenes nov.

2. "SUVERENITĀTE"

: 3

: 3

: 0

8. Jānis Cīrulis 2 0
1. Guntra Vīksna 1 0
2. Agris Sūna 1 0
3. Artis Freibergs 1 0
6. Zane Lejniece-Puķe 1 0
7. Kaspars Vainovskis 1 0
4. Aleksandrs Poika 1 1
5. Jūlija Ždanova 1 1
9. Georgijs Sokolovskis 1 1
.

.