ROJAS KULTŪRAS CENTRS
Zvejnieku iela 5, Roja, Rojas nov.

12. Zaļo un Zemnieku savienība

: 507

: 253

: 254

1. Dana Reizniece-Ozola 105 22
3. Gundars Daudze 82 29
2. Aija Barča 71 31
6. Alfons Spēks 51 21
14. Jānis Megnis 52 28
7. Jānis Vucāns 20 23
16. Valdis Skujiņš 19 22
4. Mareks Segliņš 51 55
10. Mārtiņš Martinsons 16 20
9. Ilze Kļava 17 22
15. Uldis Boitmanis 19 25
5. Dainis Karols 18 26
12. Aivars Rudzroga 14 22
11. Aldis Slavinskis 11 25
13. Edgars Putra 10 24
8. Irēna Opšteine 8 26
.

.