MAZIRBES SKOLA
"Mazirbes Skola", Mazirbe, Kolkas pag., Dundagas nov.

12. Zaļo un Zemnieku savienība

: 35

: 21

: 14

1. Dana Reizniece-Ozola 12 2
3. Gundars Daudze 8 3
6. Alfons Spēks 6 4
7. Jānis Vucāns 4 2
2. Aija Barča 5 4
5. Dainis Karols 4 3
14. Jānis Megnis 3 2
16. Valdis Skujiņš 4 3
4. Mareks Segliņš 3 3
8. Irēna Opšteine 3 3
12. Aivars Rudzroga 3 3
13. Edgars Putra 3 3
15. Uldis Boitmanis 3 3
9. Ilze Kļava 2 3
10. Mārtiņš Martinsons 2 4
11. Aldis Slavinskis 2 5
.

.