DRICĀNU KULTŪRAS NAMS
"Pagastmāja", Dricāni, Dricānu pag., Rēzeknes nov.

4. Partija "VIENOTĪBA"

: 72

: 52

: 20

5. Līvija Plavinska 25 4
3. Dzintars Zaķis 22 14
11. Juris Galerijs Vidiņš 18 11
8. Janīna Kursīte 12 8
13. Vasilijs Smuļs 10 7
15. Aivars Bernāns 7 4
4. Aivars Broks 10 8
1. Anrijs Matīss 12 11
16. Jānis Kupris 7 6
6. Viktors Stikuts 5 6
7. Sarmīte Ķikuste 5 6
9. Maija Upeniece 4 5
17. Kaspars Vidiņš 8 9
10. Valērijs Makarevičs 3 5
14. Ināra Mukāne 3 5
12. Sanita Putniņa 3 6
18. Eleonora Obrumāne 4 7
2. Aldis Adamovičs 7 11
.

.