RUGĀJU NOVADA DOME
Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov.

4. Partija "VIENOTĪBA"

: 77

: 37

: 40

3. Dzintars Zaķis 25 5
8. Janīna Kursīte 14 0
4. Aivars Broks 12 2
5. Līvija Plavinska 9 1
7. Sarmīte Ķikuste 8 1
1. Anrijs Matīss 13 7
11. Juris Galerijs Vidiņš 7 1
6. Viktors Stikuts 7 2
9. Maija Upeniece 5 0
12. Sanita Putniņa 6 2
2. Aldis Adamovičs 9 6
14. Ināra Mukāne 4 2
15. Aivars Bernāns 4 2
16. Jānis Kupris 4 2
17. Kaspars Vidiņš 4 3
18. Eleonora Obrumāne 4 4
10. Valērijs Makarevičs 4 5
13. Vasilijs Smuļs 4 5
.

.