ELEJAS SAIETA NAMS
Lietuvas iela 42, Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov.

11. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

: 88

: 52

: 36

6. Zenta Tretjaka 31 2
1. Krišjānis Peters 18 3
3. Ivars Jakovels 19 5
2. Vitālijs Orlovs 15 4
4. Valentīns Grigorjevs 14 3
13. Mihails Hohlovs 12 1
9. Sergejs Pašukovs 11 2
17. Irina Dolgova 10 3
10. Mareks Žizņevskis 8 2
12. Raitis Čekšs 9 3
14. Ruslans Vrobļevskis 9 3
5. Nikolajs Sokols 8 3
7. Iveta Safranoviča 7 2
8. Andris Arcimovičs 7 2
11. Anatolijs Misjuks 9 4
15. Valerijs Nikolajevs 8 3
16. Inna Sakoviča 8 3
.

.