SKRĪVERU KULTŪRAS CENTRS
Andreja Upīša iela 1, Skrīveri, Skrīveru nov.

11. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

: 67

: 20

: 47

1. Krišjānis Peters 7 3
2. Vitālijs Orlovs 7 4
5. Nikolajs Sokols 7 5
6. Zenta Tretjaka 3 2
3. Ivars Jakovels 4 4
8. Andris Arcimovičs 2 2
9. Sergejs Pašukovs 3 3
13. Mihails Hohlovs 2 2
7. Iveta Safranoviča 1 2
10. Mareks Žizņevskis 2 3
15. Valerijs Nikolajevs 2 3
16. Inna Sakoviča 2 3
17. Irina Dolgova 2 3
11. Anatolijs Misjuks 1 3
12. Raitis Čekšs 1 3
14. Ruslans Vrobļevskis 1 3
4. Valentīns Grigorjevs 2 5
.

.