SMĀRDES PAGASTMĀJA
Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pag., Engures nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 17

: 5

: 12

6. Kārlis Rimša 2 0
14. Marita Oliņa 1 0
3. Ilgonis Leišavnieks 2 2
7. Vladimirs Samohins 0 0
8. Jānis Ābele 0 0
9. Aija Spriņķe 0 0
10. Aldis Lazda 0 0
11. Aleksandrs Novickis 0 0
12. Gunda Cīrule 0 0
13. Inese Caunīte 0 0
15. Vilis Freimanis 0 0
16. Aivis Biķernieks 0 0
17. Aivars Ritenieks 0 0
1. Dainis Liepiņš 1 2
4. Inga Vanaga 0 1
5. Leonārija Gudakovska 0 1
2. Rihards Melgailis 0 2
.

.