RĒZNAS PAMATSKOLA
Skolas iela 2, Stoļerova, Stoļerovas pag., Rēzeknes nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 15

: 12

: 3

10. Guntis Rasims 8 1
17. Gunārs Igaunis 6 0
18. Inga Drele 4 0
1. Juris Viļums 4 1
2. Osvalds Zvejsalnieks 3 1
7. Ingars Gusāns 2 0
9. Rolands Keišs 3 1
5. Oskars Zuģickis 1 0
13. Artūrs Štagars 1 0
3. Jānis Dinevičs 1 1
6. Mečislavs Truskovskis 0 0
8. Juris Vorkalis 0 0
11. Marija Zeltiņa 0 0
12. Lauris Pastars 0 0
14. Astrīda Skrinda 0 0
15. Sergejs Kodors 0 0
16. Andris Liepiņš 0 0
4. Līvija Jankovska 0 1
.

.