KRUKU BIBLIOTĒKA-KLUBS
Miera iela 4, Kruki, Silmalas pag., Rēzeknes nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 4

: 4

: 0

10. Guntis Rasims 3 0
1. Juris Viļums 2 0
2. Osvalds Zvejsalnieks 1 0
7. Ingars Gusāns 1 0
11. Marija Zeltiņa 1 0
17. Gunārs Igaunis 1 0
3. Jānis Dinevičs 0 0
4. Līvija Jankovska 0 0
5. Oskars Zuģickis 0 0
6. Mečislavs Truskovskis 0 0
8. Juris Vorkalis 0 0
9. Rolands Keišs 0 0
12. Lauris Pastars 0 0
13. Artūrs Štagars 0 0
14. Astrīda Skrinda 0 0
15. Sergejs Kodors 0 0
16. Andris Liepiņš 0 0
18. Inga Drele 0 0
.

.