NOVADA DOME
Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 48

: 42

: 6

13. Artūrs Štagars 32 0
1. Juris Viļums 12 8
17. Gunārs Igaunis 9 6
12. Lauris Pastars 8 6
10. Guntis Rasims 8 7
7. Ingars Gusāns 6 7
14. Astrīda Skrinda 4 6
16. Andris Liepiņš 4 6
9. Rolands Keišs 5 9
18. Inga Drele 3 7
2. Osvalds Zvejsalnieks 4 9
15. Sergejs Kodors 3 8
5. Oskars Zuģickis 4 10
8. Juris Vorkalis 3 9
11. Marija Zeltiņa 3 9
3. Jānis Dinevičs 4 11
4. Līvija Jankovska 3 10
6. Mečislavs Truskovskis 3 10
.

.