STABULNIEKU KULTŪRAS NAMS
Skolas iela 3, Stabulnieki, Stabulnieku pag., Riebiņu nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 38

: 28

: 10

12. Lauris Pastars 16 3
10. Guntis Rasims 10 4
1. Juris Viļums 9 5
17. Gunārs Igaunis 6 5
7. Ingars Gusāns 2 5
3. Jānis Dinevičs 3 7
2. Osvalds Zvejsalnieks 3 8
5. Oskars Zuģickis 2 7
9. Rolands Keišs 1 6
8. Juris Vorkalis 0 6
11. Marija Zeltiņa 0 6
14. Astrīda Skrinda 0 6
16. Andris Liepiņš 0 6
18. Inga Drele 0 6
4. Līvija Jankovska 1 8
13. Artūrs Štagars 1 8
15. Sergejs Kodors 0 7
6. Mečislavs Truskovskis 0 8
.

.