SĪĻUKALNA PAGASTA KULTŪRAS NAMS
Latgales iela 1, Sīļukalns, Sīļukalna pag., Riebiņu nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 16

: 10

: 6

1. Juris Viļums 4 0
10. Guntis Rasims 5 1
17. Gunārs Igaunis 4 0
7. Ingars Gusāns 3 0
3. Jānis Dinevičs 2 0
12. Lauris Pastars 2 0
2. Osvalds Zvejsalnieks 1 0
6. Mečislavs Truskovskis 1 0
8. Juris Vorkalis 1 0
11. Marija Zeltiņa 1 0
18. Inga Drele 1 0
4. Līvija Jankovska 0 0
5. Oskars Zuģickis 0 0
9. Rolands Keišs 0 0
13. Artūrs Štagars 0 0
16. Andris Liepiņš 0 0
14. Astrīda Skrinda 0 1
15. Sergejs Kodors 0 1
.

.