SILAJĀŅU PAGASTA TERITORIĀLĀS PĀRVALDES ĒKA, KULTŪRAS NAMS
Miera iela 1, Silajāņi, Silajāņu pag., Riebiņu nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 8

: 7

: 1

18. Inga Drele 2 0
13. Artūrs Štagars 1 0
1. Juris Viļums 2 2
10. Guntis Rasims 1 1
15. Sergejs Kodors 0 1
16. Andris Liepiņš 1 2
17. Gunārs Igaunis 1 2
6. Mečislavs Truskovskis 0 2
9. Rolands Keišs 1 3
12. Lauris Pastars 0 2
14. Astrīda Skrinda 0 2
2. Osvalds Zvejsalnieks 0 3
3. Jānis Dinevičs 0 3
4. Līvija Jankovska 0 3
5. Oskars Zuģickis 0 3
7. Ingars Gusāns 0 3
8. Juris Vorkalis 0 3
11. Marija Zeltiņa 0 3
.

.