PAGASTA ĒKA
Raiņa iela 5, Aizkalne, Aizkalnes pag., Preiļu nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 30

: 22

: 8

12. Lauris Pastars 12 3
10. Guntis Rasims 9 1
13. Artūrs Štagars 4 4
1. Juris Viļums 5 7
17. Gunārs Igaunis 3 5
14. Astrīda Skrinda 1 4
8. Juris Vorkalis 0 4
9. Rolands Keišs 0 4
11. Marija Zeltiņa 0 4
15. Sergejs Kodors 0 4
16. Andris Liepiņš 0 4
18. Inga Drele 0 4
4. Līvija Jankovska 0 6
5. Oskars Zuģickis 1 7
6. Mečislavs Truskovskis 0 6
7. Ingars Gusāns 0 6
2. Osvalds Zvejsalnieks 0 7
3. Jānis Dinevičs 0 9
.

.