PUŠMUCOVAS TAUTAS NAMS
"Tautas Nams", Pušmucova, Pušmucovas pag., Ciblas nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 15

: 13

: 2

8. Juris Vorkalis 10 1
10. Guntis Rasims 9 0
17. Gunārs Igaunis 4 1
18. Inga Drele 4 1
9. Rolands Keišs 0 1
12. Lauris Pastars 0 1
14. Astrīda Skrinda 0 1
16. Andris Liepiņš 0 1
7. Ingars Gusāns 1 3
11. Marija Zeltiņa 0 2
13. Artūrs Štagars 0 2
15. Sergejs Kodors 0 2
1. Juris Viļums 1 4
2. Osvalds Zvejsalnieks 1 5
4. Līvija Jankovska 0 4
5. Oskars Zuģickis 0 4
3. Jānis Dinevičs 0 5
6. Mečislavs Truskovskis 0 5
.

.