DAGDAS TAUTAS NAMS
Alejas iela 29, Dagda, Dagdas nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 47

: 33

: 14

1. Juris Viļums 30 1
17. Gunārs Igaunis 5 3
2. Osvalds Zvejsalnieks 4 3
8. Juris Vorkalis 3 2
10. Guntis Rasims 4 3
5. Oskars Zuģickis 3 3
9. Rolands Keišs 2 2
12. Lauris Pastars 2 3
16. Andris Liepiņš 1 3
3. Jānis Dinevičs 1 4
6. Mečislavs Truskovskis 1 4
7. Ingars Gusāns 1 4
11. Marija Zeltiņa 1 4
13. Artūrs Štagars 1 4
14. Astrīda Skrinda 1 4
18. Inga Drele 1 4
4. Līvija Jankovska 1 5
15. Sergejs Kodors 1 5
.

.