JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽA
Pasta iela 1, Jēkabpils

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 29

: 14

: 15

1. Dainis Liepiņš 4 6
15. Vilis Freimanis 2 4
8. Jānis Ābele 2 5
10. Aldis Lazda 2 5
4. Inga Vanaga 2 6
14. Marita Oliņa 1 6
17. Aivars Ritenieks 1 6
2. Rihards Melgailis 1 7
3. Ilgonis Leišavnieks 1 7
6. Kārlis Rimša 0 6
9. Aija Spriņķe 1 7
12. Gunda Cīrule 0 6
13. Inese Caunīte 0 6
16. Aivis Biķernieks 0 6
7. Vladimirs Samohins 1 8
11. Aleksandrs Novickis 0 7
5. Leonārija Gudakovska 0 9
.

.