BRANKU PAKALPOJUMA CENTRS
Parka iela 4, Brankas, Cenu pag., Ozolnieku nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 29

: 21

: 8

1. Dainis Liepiņš 14 2
6. Kārlis Rimša 3 3
8. Jānis Ābele 3 4
2. Rihards Melgailis 0 4
3. Ilgonis Leišavnieks 1 5
4. Inga Vanaga 1 5
9. Aija Spriņķe 0 4
12. Gunda Cīrule 0 4
13. Inese Caunīte 0 4
14. Marita Oliņa 0 4
15. Vilis Freimanis 0 4
16. Aivis Biķernieks 0 4
10. Aldis Lazda 0 5
17. Aivars Ritenieks 0 5
11. Aleksandrs Novickis 0 6
5. Leonārija Gudakovska 0 7
7. Vladimirs Samohins 0 7
.

.