LIELPLATONES TAUTAS NAMS
"Mazplatone", Sidrabe, Lielplatones pag., Jelgavas nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 17

: 8

: 9

1. Dainis Liepiņš 5 1
3. Ilgonis Leišavnieks 3 0
4. Inga Vanaga 3 1
16. Aivis Biķernieks 2 0
2. Rihards Melgailis 2 1
6. Kārlis Rimša 2 1
9. Aija Spriņķe 1 0
5. Leonārija Gudakovska 1 1
7. Vladimirs Samohins 0 1
8. Jānis Ābele 1 2
10. Aldis Lazda 0 1
11. Aleksandrs Novickis 0 1
12. Gunda Cīrule 0 1
13. Inese Caunīte 0 1
14. Marita Oliņa 0 2
15. Vilis Freimanis 0 2
17. Aivars Ritenieks 0 2
.

.