ELEJAS SAIETA NAMS
Lietuvas iela 42, Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 27

: 14

: 13

6. Kārlis Rimša 4 5
1. Dainis Liepiņš 5 7
14. Marita Oliņa 2 4
5. Leonārija Gudakovska 1 5
8. Jānis Ābele 1 5
11. Aleksandrs Novickis 1 5
12. Gunda Cīrule 1 5
4. Inga Vanaga 1 6
9. Aija Spriņķe 0 5
10. Aldis Lazda 0 5
13. Inese Caunīte 0 5
15. Vilis Freimanis 0 5
16. Aivis Biķernieks 0 5
17. Aivars Ritenieks 0 5
7. Vladimirs Samohins 0 6
2. Rihards Melgailis 0 7
3. Ilgonis Leišavnieks 0 7
.

.