VIŠĶU PAGASTA PĀRVALDE
Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag., Daugavpils nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 16

: 13

: 3

1. Juris Viļums 8 0
5. Oskars Zuģickis 4 1
7. Ingars Gusāns 2 0
10. Guntis Rasims 2 1
17. Gunārs Igaunis 2 1
2. Osvalds Zvejsalnieks 1 1
3. Jānis Dinevičs 2 2
12. Lauris Pastars 1 1
8. Juris Vorkalis 0 1
9. Rolands Keišs 0 1
11. Marija Zeltiņa 0 1
13. Artūrs Štagars 0 1
14. Astrīda Skrinda 1 2
15. Sergejs Kodors 0 1
16. Andris Liepiņš 0 1
18. Inga Drele 0 1
4. Līvija Jankovska 1 3
6. Mečislavs Truskovskis 0 3
.

.