EGLAINES PAGASTA KULTŪRAS NAMS
Stendera iela 7, Eglaine, Eglaines pag., Ilūkstes nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 6

: 5

: 1

2. Osvalds Zvejsalnieks 2 2
6. Mečislavs Truskovskis 0 0
7. Ingars Gusāns 0 0
8. Juris Vorkalis 0 0
9. Rolands Keišs 0 0
10. Guntis Rasims 0 0
11. Marija Zeltiņa 0 0
12. Lauris Pastars 0 0
13. Artūrs Štagars 0 0
14. Astrīda Skrinda 0 0
15. Sergejs Kodors 0 0
16. Andris Liepiņš 0 0
17. Gunārs Igaunis 0 0
18. Inga Drele 0 0
1. Juris Viļums 1 2
3. Jānis Dinevičs 0 2
4. Līvija Jankovska 0 2
5. Oskars Zuģickis 0 2
.

.