ŠĒDERES PAGASTA PĀRVALDES ĒKA
Alejas iela 4, Šēdere, Šēderes pag., Ilūkstes nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 2

: 2

: 0

1. Juris Viļums 2 0
3. Jānis Dinevičs 1 0
4. Līvija Jankovska 1 0
2. Osvalds Zvejsalnieks 0 0
5. Oskars Zuģickis 0 0
6. Mečislavs Truskovskis 0 0
7. Ingars Gusāns 0 0
8. Juris Vorkalis 0 0
9. Rolands Keišs 0 0
10. Guntis Rasims 0 0
11. Marija Zeltiņa 0 0
12. Lauris Pastars 0 0
13. Artūrs Štagars 0 1
14. Astrīda Skrinda 0 1
15. Sergejs Kodors 0 1
16. Andris Liepiņš 0 1
17. Gunārs Igaunis 0 1
18. Inga Drele 0 2
.

.