ILŪKSTES PILSĒTAS KULTŪRAS CENTRS
Brīvības iela 12, Ilūkste, Ilūkstes nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 27

: 16

: 11

17. Gunārs Igaunis 3 0
10. Guntis Rasims 3 1
12. Lauris Pastars 2 0
1. Juris Viļums 6 5
4. Līvija Jankovska 4 3
14. Astrīda Skrinda 1 0
18. Inga Drele 1 0
7. Ingars Gusāns 1 1
9. Rolands Keišs 1 1
11. Marija Zeltiņa 1 1
13. Artūrs Štagars 1 1
16. Andris Liepiņš 1 1
2. Osvalds Zvejsalnieks 1 2
3. Jānis Dinevičs 1 2
5. Oskars Zuģickis 3 4
8. Juris Vorkalis 1 2
6. Mečislavs Truskovskis 0 2
15. Sergejs Kodors 0 2
.

.