CERAUKSTES PAGASTA PĀRVALDE
"Tautas Nams", Ceraukste, Ceraukstes pag., Bauskas nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 26

: 8

: 18

9. Aija Spriņķe 6 1
2. Rihards Melgailis 4 0
11. Aleksandrs Novickis 4 1
1. Dainis Liepiņš 3 1
5. Leonārija Gudakovska 3 1
8. Jānis Ābele 3 1
3. Ilgonis Leišavnieks 2 1
4. Inga Vanaga 2 1
6. Kārlis Rimša 2 1
7. Vladimirs Samohins 2 1
10. Aldis Lazda 2 1
12. Gunda Cīrule 2 1
13. Inese Caunīte 2 1
14. Marita Oliņa 2 1
15. Vilis Freimanis 2 1
16. Aivis Biķernieks 2 1
17. Aivars Ritenieks 2 1
.

.